ISK PROJECT

Dit project kent een aantal onderdelen. Allereerst is er een voorstelling die gericht is op het taalniveau van de deelnemers waarin uitgelegd wordt wat een voorstelling eigenlijk is. Samen met het publiek ontstaat een interactieve performance van scenes waar de studenten zowel invloed op hebben als aan mee kunnen doen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om na de voorstelling verschillende workshops te doen vanuit verschillende theaterdisciplines. Hiermee wordt op een actieve manier taalbewustzijn en creativiteit gestimuleerd.

Deze workshops kunnen uiteindelijk leiden tot een voorstelling door studenten zelf.

  • DOORLOPEND

  • THEMA

  • DUUR VOORSTELLING