Team

Serge Bosman – artistieke leiding, serge@drang.nl
Lucienne van Amelsfort – voormalige artistieke leiding, artistiek@drang.nl
Onno Ephraim – zakelijke leiding, onno@drang.nl
Sigrid Cleij Рplanning en coördinatie, info@drang.nl
Melissa Huijbers – productieleiding, productie@drang.nl
Monique Keijers – choreografie, dramaturgie en contact acteurs, monique@drang.nl
Maayke Grootscholten, marketing en communicatie, publiciteit@drang.nl
Jorrit van Rijn – techniek
Giulia Casarola – administratie, factuur@drang.nl

Vrijwilligers

Loes Glerum
Wil den Dunnen
Hans Pols
Paul Tillekens
Melanie van Zweeden