MISSIE

Theater biedt een unieke kans om mensen – en met name jongeren – te bereiken en verrijken. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren doorloopt het VMBO en momenteel zijn er ongeveer een half miljoen MBO-studenten. Het overgrote deel daarvan komt van huis uit niet of nauwelijks in aanraking met kunst en cultuur. Bovendien heeft een groot deel van juist deze jongeren te maken met achterstanden en extra uitdagingen in de samenleving.

Drang heeft in de afgelopen twintig jaar de expertise opgebouwd om deze specifieke doelgroep aan te spreken en te raken met artistiek hoogwaardig en zorgvuldig uitgewerkt aanbod. De missie van Drang is om zoveel mogelijk van deze jongeren te laten ervaren dat theater een verrassende en verrijkende blik kan werpen op de wereld en op henzelf. Dit doen we door impactvolle en kwalitatief goede voorstellingen voor hen op de planken te brengen over controversiële onderwerpen die dicht bij het leven van deze doelgroep staan en door hen aan te zetten tot discussie en begrip. De vraag naar de voorstellingen van Drang is groter dan waar we nu aan kunnen voldoen!