Missie

Drang is een theatergezelschap dat zich richt op het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s voor met name het MBO door middel van inspirerende, confronterende, multidisciplinaire en humorvolle voorstellingen.